0️ Кључеви: 0

Копирајте и налепите овај емоџи: 0️

Значење емоџија

Емоџи са бројем „0“ представљен плавим квадратним дугметом. Значење овог емоџија је дугме нула. Обично га можете видети на тастатури рачунара, банкомату или телефону 📱. Емоџи са кључевима се могу користити у преписци за представљање било ког броја: куће, блока, броја телефона.

Како овај емоји изгледа на различитим платформама?

0️ Емоји кодови

Codepoints

U+30 U+FE0F

За програмере