Unicode 12.0

Unicode 12.0 tika izdota 2019. gada 5. martā. Šajā lapā ir uzskaitīti emodži, kuru izlaišanai ir nepieciešami jauni koda punkti. Pilnu 2019. gada emodži sarakstu skatīt Emoji 12.0.

Saistīts