Unicode 11.0

Unicode 11.0 tika izdota 2018. gada 5. jūnijā. Emodži, kuru izlaišanai nepieciešami jauni koda punkti, ir uzskaitīti šajā lapā, bet pilnu 2018. gada emodži sarakstu skatīt Emoji 11.0.

.

Emoji 11.0 versijā ir iekļautas visas jaunās emocijzīmes, tostarp variācijas ādas tonim, dzimumam un jaunas emocijzīmes, kurām nav nepieciešami papildu koda punkti, piemēram, šaha pīlārs vai pirate flag, kas šajā lapā nav parādītas.

Saistīts