Unicode 12.0

Unicode 12.0 беше објавен на 5 март 2019 година. Емотиконите за кои се потребни нови точки на код за објавување се наведени на оваа страница. Видете Емоџи 12.0 за целосниот список со емотикони за 2019 година.

Поврзани