Unicode 12.0

Unicode 12.0 เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2019 อีโมจิที่ต้องการจุดรหัสใหม่สำหรับการเปิดตัวแสดงอยู่ในหน้านี้ ดู Emoji 12.0 สำหรับรายการอีโมจิทั้งหมด 2019

ที่เกี่ยวข้อง