Unicode 11.0

Unicode 11.0 u publikua më 5 qershor 2018. Emoji-të që kërkojnë pika të reja kodi për lëshim janë të listuara në këtë faqe, por për listën e plotë të emoji-ve 2018, shihni Emoji 11.0 .

Emoji 11.0 përfshin çdo emoji të ri, duke përfshirë variacionet për ngjyrën e lëkurës, gjininë dhe emoji-të e reja që nuk kërkojnë pikë kodi shtesë, si p.sh. pengu i shahut ose flamuri i piratëve që nuk shfaqen në këtë faqe.

Të lidhura