Unicode 11.0

Unicode 11.0 es va publicar el 5 de juny de 2018. Els emojis que requereixen nous punts de codi per al seu llançament es mostren en aquesta pàgina, però per veure la llista completa d'emojis de 2018, consulteu Emoji 11.0 .

Emoji 11.0 inclou tots els emojis nous, incloses variacions de to de pell, gènere i nous emojis que no requereixen punts de codi addicionals, com ara el peó d'escacs o la bandera pirata que no es mostren en aquesta pàgina.

Relacionats