Emoji 3.0

Izdana u lipnju 2016., ova verzija emotikona poklopila se s izdavanjem Unicodea 9.0 . Ovo izdanje preporučilo je koji od emotikona Unicode 9 treba podržavati tonove kože i dokumentirano kombinirane tipke za emoji-prezentaciju.

Povezano