Emoji 1.0

Prvo izdanje dokumentacije o emotikonima iz Unicodea, koje uključuje sve emoji simbole odobrene između 2010. i 2015. godine.

Objavljeno u kolovozu 2015., ovo prvenstveno uključuje emojije iz Unicode 6.0 , Unicode 6.1 i pojašnjeno koji bi se od novih piktografskih znakova iz Unicodea 7.0 i Unicode 8.0 preporučili za prezentaciju emojija.

Do ovog izdanja nijedan veći dobavljač nije podržavao emojije od Unicodea 7.0 ili novijeg.

Povezano