Emoji 5.0

Emoji 5.0 je popis emojija koji je finaliziran u ožujku 2017. i objavljen 18. svibnja 2017. Ovo ažuriranje uključivalo je 56 novih emojija iz Unicode 10.0 , kao i 183 slijeda emotikona koji se koriste za varijante spola i boje kože te zastavice podpodjela.

Emoji 5.0 dodao je podršku za zastavice podrazreda i naveo Englesku , Škotsku i Wales kao preporučene za generalnu razmjenu (RGI).

Povezano