Emoji 3.0

เปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2559 อิโมจิเวอร์ชันนี้ใกล้เคียงกับการเปิดตัว Unicode 9.0 การเปิดตัวครั้งนี้แนะนำว่าอิโมจิ Unicode 9 ตัวใดควรสนับสนุนโทนสีผิว และคีย์แคปที่รวมการนำเสนอด้วยอีโมจิที่บันทึกไว้เป็นเอกสาร

ที่เกี่ยวข้อง