Emoji 3.0

גרסת האימוג'י הזו, שפורסמה ביוני 2016, עלתה בקנה אחד עם השקת Unicode 9.0 . מהדורה זו המליצה אילו מהאימוג'ים של Unicode 9 צריכים לתמוך בגווני עור, ותיעדו מצגת אימוג'י משולבת כובעי מקשים.

קָשׁוּר