Emoji 5.0

Emoji 5.0 je zoznam emotikonov dokončený v marci 2017 a vydaný 18. mája 2017. Táto aktualizácia obsahovala 56 nových emodži z Unicode 10.0, ako aj 183 sekvencií emodži používaných pre varianty pohlavia a odtieňa pleti a vlajky rozdelenia.

Emoji 5.0 pridalo podporu pre deliace vlajky a uviedlo Anglicko, Škotsko a Wales ako odporúčané pre všeobecnú výmenu (RGI).

Súvisiace