Emoji 5.0

Emoji 5.0 to lista emoji sfinalizowana w marcu 2017 roku i wydana 18 maja 2017 roku. Ta aktualizacja zawierała 56 nowych emojis z Unicode 10.0, jak również 183 sekwencje emoji używane dla wariantów płci i koloru skóry oraz flag podziału.

Emoji 5.0 dodało wsparcie dla flag podpodziałów i wymieniło England, Scotland i Wales jako zalecane do ogólnej wymiany (RGI).

Powiązane