EmojiSup Widget

Chcete na svém webu takový skvělý emoji bar?


Nainstalujte si na svůj web bezplatný widget reakce emodži!

V části HEAD na svém webu přidejte:

 <script src="//api.emojisup.org/widget.js?3"></script>

V části BODY svého webu přidejte:

 <div data-emojisup></div>

Zkopírujte a vložte výše uvedené kódy na místo na stránce, kde chcete, aby se nástroj zobrazil.


Po načtení náš skript propojí šablonu stylů a obejde všechny bloky s atributem [data-emojisup] , který umístí widgety reakce. Každému widgetu je přiřazen jedinečný identifikátor, takže se na stránce může objevit několik widgetů.

Identifikátor můžete zadat také sami, například:

 <div data-emojisup="" id="random-id-1"></div>

V tomto případě jej widget použije.
Důležité: Pokud se ID změní, spustí se nový widget a všechna počítadla reakcí se vynulují.

Pokud stránka implementuje dynamické načítání obsahu, do kterého chcete widget umístit, musíte po načtení takového obsahu použít následující metodu:

 <script>
    emojiSup.update();
</script>

Tato metoda aktualizuje seznam widgetů na stránce a zpracovává nové.