EmojiSup-widget

Vil du ha en kul emoji-bar som denne på nettstedet ditt?


Installer en gratis emoji-reaksjonswidget på nettstedet ditt!

I HEAD-delen av nettstedet ditt legger du til:

<script src="//api.emojisup.org/widget.js?3"></script>

I BODY-delen av nettstedet ditt legger du til:

<div data-emojisup></div>

Kopier og lim inn kodene ovenfor til stedet på siden din der du vil at verktøyet skal vises.


Etter innlasting vil skriptet vårt koble sammen stilarket og omgå alle blokkene med [data-emojisup]-attributtet, som vil plassere reaksjonswidgeter. Hver widget er tildelt en unik identifikator, slik at flere widgets kan vises på en side.

Du kan også angi en identifikator selv, for eksempel:

<div data-emojisup="" id="random-id-1"></div>

I dette tilfellet vil widgeten bruke den.

Viktig: Hvis IDen endres, vil en ny widget bli initiert, og alle reaksjonstellere vil bli tilbakestilt.

Hvis siden implementerer dynamisk lasting av innholdet du vil plassere widgeten i, må du bruke følgende metode etter å ha lastet slikt innhold:

<script>
    emojiSup.update();
</script>

Denne metoden vil oppdatere listen over widgets på siden og håndtere nye.