EmojiSup Widget

Chcesz mieć taki fajny pasek emoji na swojej stronie?


Zainstaluj darmowy widget reakcji emoji na swojej stronie!

W sekcji HEAD swojej strony, dodaj:

<script src="//api.emojisup.org/widget.js?3"></script>

W sekcji BODY swojej strony dodaj:

<div data-emojisup></div>

Skopiuj i wklej powyższe kody w miejsce na swojej stronie, w którym chcesz, aby pojawiło się narzędzie.


Po załadowaniu nasz skrypt połączy arkusz stylów i ominie wszystkie bloki z atrybutem [data-emojisup], w których umieści widżety reakcji. Każdy widget ma przypisany unikalny identyfikator, więc na stronie może pojawić się kilka widgetów.

Ponadto, możesz sam określić identyfikator, na przykład:

<div data-emojisup="" id="random-id-1"></div>

W tym przypadku widżet będzie go używał.

Ważne: Jeśli identyfikator zostanie zmieniony, zainicjowany zostanie nowy widget, a wszystkie liczniki reakcji zostaną zresetowane.

Jeśli strona implementuje dynamiczne ładowanie treści, w której chcemy umieścić widżet, to po załadowaniu takiej treści należy użyć następującej metody:

<script>
    emojiSup.update();
</script>

Metoda ta zaktualizuje listę widżetów na stronie i obsłuży nowe.