EmojiSup Widget

Vill du ha en cool emoji-bar som denna på din sida?


Installera en gratis emoji-reaktionswidget på din webbplats!

I HEAD-avsnittet på din webbplats lägger du till:

 <script src="//api.emojisup.org/widget.js?3"></script>

I BODY-avsnittet på din webbplats lägger du till:

 <div data-emojisup></div>

Kopiera och klistra in koderna ovan till den plats på din sida där du vill att verktyget ska visas.


Efter att ha laddats kommer vårt skript att koppla ihop stilarket och förbigå alla block med attributet [data-emojisup], vilket kommer att placera reaktionswidgets. Varje widget tilldelas en unik identifierare, så flera widgets kan visas på en sida.

Du kan också ange en identifierare själv, till exempel:

 <div data-emojisup="" id="random-id-1"></div>

I det här fallet kommer widgeten att använda den.
Viktigt: Om ID ändras kommer en ny widget att initieras och alla reaktionsräknare återställs.

Om sidan implementerar dynamisk laddning av innehållet där du vill placera widgeten, måste du använda följande metod efter att ha laddat in sådant innehåll:

 <script>
    emojiSup.update();
</script>

Denna metod kommer att uppdatera listan med widgets på sidan och hantera nya.