EmojiSup Widget

Chcete na svojom webe taký skvelý emoji bar?


Nainštalujte si na svoj web bezplatnú miniaplikáciu reakcie na emotikony!

V sekcii HEAD na svojom webe pridajte:

 <script src="//api.emojisup.org/widget.js?3"></script>

V sekcii BODY na svojom webe pridajte:

 <div data-emojisup></div>

Skopírujte a prilepte kódy vyššie na miesto na stránke, kde chcete, aby sa nástroj zobrazil.


Po načítaní náš skript prepojí šablónu so štýlmi a obíde všetky bloky s atribútom [data-emojisup] , ktorý umiestni reakčné widgety. Každá miniaplikácia má priradený jedinečný identifikátor, takže na stránke sa môže zobraziť niekoľko miniaplikácií.

Identifikátor môžete zadať aj sami, napríklad:

 <div data-emojisup="" id="random-id-1"></div>

V tomto prípade ho miniaplikácia použije.
Dôležité: Ak sa ID zmení, spustí sa nový widget a všetky počítadlá reakcií sa vynulujú.

Ak stránka implementuje dynamické načítanie obsahu, do ktorého chcete umiestniť widget, potom po načítaní takéhoto obsahu musíte použiť nasledujúcu metódu:

 <script>
    emojiSup.update();
</script>

Táto metóda aktualizuje zoznam miniaplikácií na stránke a spracováva nové.