Unicode 1.1

Unicode 1.1 předcházel zařazení emoji do Unicode o 17 let a obsahoval mnoho znaků převážně z písma Zapf Dingbats.

Následující znaky byly do Unicode přidány v roce 1993 a status emoji prezentace získaly v letech 2010-2015.

Související