Unicode 8.0

Unicode Consortium-მა დაამტკიცა შემდეგი 41 emoji სიმბოლო, როგორც Unicode 8.0 -ის ნაწილი, რომელიც გამოვიდა 2015 წლის 17 ივნისს. ის შედგება 37 ახალი emoji-სგან, პლუს ხუთი emoji მოდიფიკატორისგან. შეიტყვეთ მეტი ამ განახლების შესახებ Emojipedia ბლოგზე.

დაკავშირებული