Unicode 8.0

Конзорциумот на Уникод ги одобри следните 41 знак на емотикони како дел од Unicode 8.0 , објавен на 17 јуни 2015 година. Ова се состои од 37 нови емотикони, плус пет модификатори на емотикони. Дознајте повеќе за ова ажурирање на блогот Емоџипедија.

Поврзани