Unicode 9.0

Konzorcium Unicode prijalo pre Unicode 9.0 nasledujúce emodži 72 emodži. Táto aktualizácia bola vydaná 21. júna 2016. Väčšina dodávateľov pridala podporu tejto aktualizácie v priebehu kalendárneho roka 2016.

Koncom roka 2016 bola vydaná verzia Emoji 4.0, ktorá pridala ďalšie profesie emoji.

Súvisiace