Emoji 12.1

Emoji 12.1 bola aktualizácia Emoji 12.0, ktorá priniesla viacero rodovo neutrálnych a rukolapných sekvencií pôvodne navrhnutých pre Emoji 13.0 v roku 2020.

Emoji 12.1 bolo vydané 19. októbra 2019, pričom v tento deň boli zverejnené aj príslušné datové súbory.

Súvisiace