Emoji 11.0

Emoji 11.0 je verzia emoji, ktorá nasledovala po Emoji 5.0. Tento nový zoznam emoji bol potvrdený 7. augusta 2018 a špecifikácia bola vydaná 5. júna 2018.

Poznámka: Neexistovala žiadna verzia Emoji 6.0-10.0. V roku 2017 bolo prijaté rozhodnutie zosúladiť čísla verzií Emoji s ich príslušnými verziami Unicode, počnúc verziou 11.0.

Súvisiace