Unicode 9.0

Unicode-konsortiet godtok følgende emoji 72 emojis for Unicode 9.0. Denne oppdateringen ble utgitt 21. juni 2016. De fleste leverandører la til støtte for denne oppdateringen i løpet av 2016-kalenderåret.

Emoji 4.0 ble publisert på slutten av 2016, som la til flere emoji-yrker.

I slekt