Unicode 9.0

Konsorciumi Unicode pranoi emoji-t e mëposhtëm 72 emoji për Unicode 9.0. Ky përditësim u lëshua më 21 qershor 2016. Shumica e shitësve shtuan mbështetje për këtë përditësim brenda vitit kalendarik 2016.

Emoji 4.0 u publikua në fund të vitit 2016, i cili shtoi profesione të tjera emoji.

Të lidhura