Unicode 14.0

Unicode 14.0 je verzia štandardu Unicode vydaná 14. septembra 2021. V tomto vydaní bolo pridaných 37 nových kódových bodov emodži, pričom všetkých 112 nových emodži (vrátane sekvencií pre tóny pleti) je uvedených pod Emoji 14.0.

Nové emodži pridané v tomto vydaní sú aktualizáciou, ktorá by mala prísť na hlavné platformy buď koncom roka 2021, alebo začiatkom roka 2022.

Toto vydanie tohto štandardu Unicode bolo odložené z marca 2021 kvôli COVID-19.

Súvisiace