Emoji 12.1

Emoji 12.1 เป็นการอัปเดตเป็น Emoji 12.0 ซึ่งนำเสนอลำดับการจับมือที่เป็นกลางทางเพศจำนวนหนึ่งซึ่งเดิมร่างขึ้นสำหรับ Emoji 13.0 ในปี 2020

Emoji 12.1 เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2019 โดยมี ไฟล์ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องเผยแพร่ในวันที่นี้

ที่เกี่ยวข้อง