Emoji 12.1

Емоџи 12.1 беше ажурирање на Емоџи 12.0 што донесе голем број родово неутрални секвенци и секвенци за држење со рака првично изготвени за Емоџи 13.0 во 2020 година.

Емоџи 12.1 беше објавен на 19 октомври 2019 година, со релевантни датотеки со податоци објавени на овој датум.

Поврзани