Unicode 1.1

Unicode 1.1 va ser anterior a la inclusió d'emojis a Unicode amb 17 anys i incloïa molts caràcters procedents principalment de la font Zapf Dingbats.

Els caràcters següents es van afegir a Unicode l'any 1993 i es van rebre l'estat de presentació d'emojis durant els anys 2010-2015.

Relacionats