Emoji 1.0

La primera versió de la documentació d'emojis d'Unicode, que inclou tots els emojis aprovats entre el 2010 i el 2015.

Publicat l'agost de 2015, inclou principalment emojis d' Unicode 6.0 i Unicode 6.1 i va aclarir quins dels nous caràcters pictogràfics d' Unicode 7.0 i Unicode 8.0 es recomanarien per a la presentació d'emojis.

Fins a aquest llançament, cap proveïdor important admetia emojis d'Unicode 7.0 o superior.

Relacionats