Emoji 1.0

Publikimi i parë i dokumentacionit të emoji-ve nga Unicode, i cili përfshin të gjitha emoji-t e miratuara midis 2010-2015.

I publikuar në gusht 2015, kjo përfshin kryesisht emoji nga Unicode 6.0 , Unicode 6.1 dhe sqaroi se cilët nga personazhet e rinj piktografikë nga Unicode 7.0 dhe Unicode 8.0 do të rekomandoheshin për prezantimin e emoji-ve.

Deri në këtë publikim, asnjë shitës kryesor nuk mbështeti emoji nga Unicode 7.0 ose më lart.

Të lidhura