Emoji 1.0

המהדורה הראשונה של תיעוד האימוג'י מ-Unicode, הכוללת את כל האימוג'ים שאושרו בין השנים 2010-2015.

פורסם באוגוסט 2015, זה כולל בעיקר אימוג'י מ- Unicode 6.0 , Unicode 6.1 , והבהיר אילו מהתווים הפיקטוגרפיים החדשים מ- Unicode 7.0 ו- Unicode 8.0 יומלץ להצגת אמוג'י.

עד מהדורה זו, אף ספקים גדולים לא תמכו באמוג'י מ-Unicode 7.0 ומעלה.

קָשׁוּר