Emoji 1.0

Unicoden ensimmäinen julkaisu emoji-dokumentaatiosta, joka sisältää kaikki vuosina 2010-2015 hyväksytyt emojit.

Tämä elokuussa 2015 julkaistu julkaisu sisältää ensisijaisesti emojit Unicode 6.0, Unicode 6.1, ja selvitettiin, mitä Unicode 7.0 ja Unicode 8.0 uusista kuvakielisistä merkeistä suositellaan käytettäväksi emojien esitystapana.

Tämän julkaisun julkaisuun asti yksikään merkittävä toimittaja ei tukenut Unicode 7.0:n tai sitä uudemman version emojeja.

Aiheeseen liittyvät