Emoji 1.0

เอกสารอิโมจิรุ่นแรกจาก Unicode ซึ่งรวมถึงอิโมจิทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติระหว่างปี 2010-2015

เผยแพร่ในเดือนสิงหาคม 2015 ซึ่งรวมถึงอิโมจิจาก Unicode 6.0 , Unicode 6.1 เป็นหลัก และชี้แจงว่าควรแนะนำให้ใช้อักขระ pictographic ตัวใหม่จาก Unicode 7.0 และ Unicode 8.0 สำหรับการนำเสนออิโมจิ

จนถึงรุ่นนี้ ไม่มีผู้จำหน่ายรายใหญ่รองรับอิโมจิจาก Unicode 7.0 ขึ้นไป

ที่เกี่ยวข้อง