Unicode 14.0

Unicode 14.0 - tai 2021 m. rugsėjo 14 d. išleista Unicode standarto versija. Šioje versijoje pridėti 37 nauji emodži kodų taškai, o visi 112 naujų emodži (įskaitant odos atspalvių sekas) išvardyti Emoji 14.0.

.

Šioje versijoje pridėti nauji emotikonai į pagrindines platformas turėtų būti atnaujinti 2021 m. pabaigoje arba 2022 m. pradžioje.

Šis "Unicode" standarto leidimas buvo atidėtas nuo 2021 m. kovo mėn. dėl COVID-19.

Susijęs