Unicode 1.1

Unicode 1.1 buvo 17 metų ankstesnis nei emodži įtraukimas į Unicode, ir jame buvo daug simbolių, daugiausia gautų iš Zapfo Dingbats šrifto.

Šie ženklai į "Unicode" buvo įtraukti 1993 m., o 2010-2015 m. jiems suteiktas emoji pateikimo statusas.

Susijęs