Unicode 14.0

Unicode 14.0 היא הגרסה של Unicode Standard שפורסמה ב-14 בספטמבר 2021. 37 נקודות קוד אמוג'י חדשות נוספו במהדורה זו, כאשר כל 112 האימוג'ים החדשים (כולל רצפים לגווני עור) מופיעים תחת Emoji 14.0 .

אימוג'י חדשים שנוספו במהדורה זו צפויים להגיע לפלטפורמות הגדולות בסוף 2021 או בתחילת 2022.

שחרור זה של תקן Unicode זה נדחה ממרץ 2021 עקב COVID-19.

קָשׁוּר