Unicode 14.0

Unicode 14.0 është versioni i standardit Unicode i lëshuar më 14 shtator 2021. 37 pika të reja kodi emoji u shtuan në këtë version, me të 112 emoji-të e rinj (përfshirë sekuencat për tonet e lëkurës) të listuara nën Emoji 14.0 .

Emoji-t e rinj të shtuar në këtë version pritet të vijnë në platformat kryesore në fund të 2021 ose në fillim të 2022.

Ky publikim i këtij standardi Unicode u vonua nga marsi 2021 për shkak të COVID-19.

Të lidhura