Emoji 11.0

Emoji 11.0 to wydanie emoji, które nastąpiło po Emoji 5.0. Nowa lista emoji została potwierdzona 7 sierpnia 2018 r., a specyfikacja została wydana 5 czerwca 2018 r.

Uwaga!

Uwaga: Nie było wersji Emoji 6.0-10.0. W 2017 r. podjęto decyzję o ujednoliceniu numerów wersji Emoji z ich odpowiednimi wersjami Unicode, począwszy od wersji 11.0.

Powiązane