Emoji 11.0

Emoji 11.0 është lëshimi i emoji-ve që pasoi Emoji 5.0 . Kjo listë e re emoji u konfirmua më 7 gusht 2018 dhe specifikimi u publikua më 5 qershor 2018.

Shënim: Nuk kishte asnjë version të Emoji 6.0-10.0. Një vendim u mor në 2017 për të lidhur numrat e versionit Emoji me versionet e tyre përkatëse të Unicode, duke filluar me versionin 11.0.

Të lidhura