Emoji 11.0

Emoji 11.0 เป็นอีโมจิที่ปล่อยออกมาตามหลัง Emoji 5.0 รายการอิโมจิใหม่นี้ได้รับการยืนยันเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2018 และข้อมูลจำเพาะได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2018

หมายเหตุ: ไม่มีเวอร์ชันของ Emoji 6.0-10.0 ในปีพ.ศ. 2560 ได้มีการตัดสินใจจัดตำแหน่งหมายเลขเวอร์ชัน Emoji กับเวอร์ชัน Unicode ตามลำดับ โดยเริ่มจากเวอร์ชัน 11.0

ที่เกี่ยวข้อง