Emoji 4.0

Emoji 4.0 släpptes den 28 november 2016 och lade till Emoji ZWJ-sekvenser för könsbundna emojis, 16 nya emojiyrken (32 om man inkluderar kvinnliga och manliga versioner), Rainbow Flag, och United Nations Flag.

Relaterad