1️ ספרה אחת

העתק והדבק את האימוג'י הזה: 1️

משמעות האימוג'י

תמונה של כפתור כחול מרובע עם מספר לבן "אחד". האימוג'י הזה ממחיש את מקש הטלפון הנייד 📱. אתה יכול להשתמש בו כדי להציג מספר בהיר בהתכתבות, למשל, כאשר בן השיח מבקש את מספר הטלפון האישי שלך.

איך האימוג'י הזה נראה בפלטפורמות שונות?

1️ קודי אימוג'י

Codepoints

U+31 U+FE0F

למפתחים