1️ Chữ số một

Sao chép và dán biểu tượng cảm xúc này: 1️

Ý nghĩa biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh một nút màu xanh lam hình vuông với số "một" màu trắng. Biểu tượng cảm xúc này minh họa phím 📱 của điện thoại di động. Bạn có thể sử dụng nó để miêu tả một số sáng trong thư từ, chẳng hạn khi người đối thoại hỏi số điện thoại cá nhân của bạn.

Biểu tượng cảm xúc này trông như thế nào trên các nền tảng khác nhau?

1️ Mã biểu tượng cảm xúc

Codepoints

U+31 U+FE0F

Cho các nhà phát triển