Unicode 10.0

Unicode 10.0 היא הגרסה של תקן Unicode שפורסמה ב-20 ביוני 2017. 8,518 תווים חדשים נכללו בעדכון זה, מתוכם 56 תווים אמוג'י.

רק נקודות קוד אמוג'י חדשות מופיעות בדף זה. לרשימת האימוג'י המלאה לשנת 2017; ראה אימוג'י 5.0 שכלל את כל 239 תוספות האימוג'י כולל רצפים לגוון עור ומין.

קָשׁוּר