Unicode 7.0

קונסורציום Unicode אישר את התווים הבאים כחלק מ- Unicode 7.0 , שיצא ב-16 ביוני 2014. התמיכה בדמויות האימוג'י הללו מסתמכת על עדכונים של ספקי פלטפורמות כגון אפל, גוגל ומיקרוסופט.

בתחילה, 250 תווים חדשים ב-Unicode 7.0 אושרו להצגת אמוג'י, אולם זה צומצם מאוחר יותר ל-103 תוספות סטנדרטיות המפורטות להלן. שאר התווים נשארים חלק מ-Unicode, אך לא מומלץ לכלול אותם כאמוג'י.

החריג לכך הוא בועת הדיבור השמאלית שאינה כרגע תוספת סטנדרטית, וככזו אינה מצוינת בפלטפורמות אחרות כאימוג'י.

קָשׁוּר