Unicode 1.1

Unicode 1.1 poprzedzał włączenie emoji do Unicode o 17 lat i zawierał wiele znaków pochodzących głównie z czcionki Zapf Dingbats.

Następujące znaki zostały dodane w 1993 roku i otrzymały status emoji w latach 2010-2015.

Następujące znaki zostały dodane do Unicode w 1993 roku i otrzymały status prezentacji emoji w latach 2010-2015.

Powiązane