Unicode 1.1

Unicode 1.1 ishte përfshirja e emoji-ve në Unicode para 17 vjetësh dhe përfshinte shumë karaktere kryesisht me burim nga fonti Zapf Dingbats.

Karakteret e mëposhtme u shtuan në Unicode në 1993 dhe iu dha statusi i prezantimit të emoji në vitet 2010-2015.

Të lidhura